Do 100% dofinansowań szkoleń organizowanych przez firmę Rozwiń skrzydła!

Polub i udostępnij:
fb-share-icon0

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy złożeniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Nabór wniosków będzie trwał do 24 lipca 2020 r. (piątek) w Gdańskim Urzędzie Pracy.

 

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Dozwolone jest złożenie maksymalnie 3 wniosków (na każdy rodzaj i formę kształcenia oddzielny wniosek).

 

Jak duże dofinansowanie może otrzymać pracodawca?

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 6000 zł na jednego uczestnika,

b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 6000 zł na jednego uczestnika. Co oznacza, że pracodawca ponosi tylko 20% kosztów kształcenia ustawicznego.

 

Jakie są priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2020 r. określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: Barometr Zawodów 2020

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju:
Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus
• Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2030
• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w szczególności w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.

6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Skąd można pobrać wnioski do wypełnienia?

Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie Gdańskiego Urzędu Pracy, wraz z dodatkowymi informacjami. Proszę o skorzystanie z linku poniżej:

https://www.gup.gdansk.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/2NaborwnioskowzKFS.html

 

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą Rozwiń skrzydła?

Szkolenia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, której pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Każde ze szkoleń przygotowywane jest w sposób profesjonalny, uwzględniający specyfikę pracy w wymaganym obszarze i rozwój istotnych umiejętności. Ponadto firma Rozwiń skrzydła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu, każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT.

 

W przypadku zainteresowania współpracą proszę o kontakt. Realizujemy również szkolenia spoza oferty, szyte na miarę 😊

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Anna Kaczmarska

Komentarze z Facebook

Dodaj opinię poprzez Facebook