Serdecznie zapraszamy do współpracy przy składaniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Nabory wniosków odbywają się z reguły 4 razy do roku.

Poniżej znajdują się informacje dla pracodawców posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego.

 

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Dozwolone jest złożenie maksymalnie 3 wniosków (na każdy rodzaj i formę kształcenia oddzielny wniosek).

 

Jak duże dofinansowanie może otrzymać pracodawca?

a) przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 6000 zł na jednego uczestnika,
b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak 6000 zł na jednego uczestnika. Co oznacza, że pracodawca ponosi tylko 20% kosztów kształcenia ustawicznego.

 

Jakie są priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2020 r. określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: Barometr Zawodów 2020
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju:
Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus
• Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2030,
• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w szczególności w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.
6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS na rok 2020:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Skąd można pobrać wnioski do wypełnienia?

Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie Gdańskiego Urzędu Pracy, wraz z dodatkowymi informacjami. Proszę o skorzystanie z linku poniżej:
https://www.gup.gdansk.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Ksztalcenie_pracownikow_oraz_pracodawcow.html

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą Rozwiń skrzydła?

Szkolenia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, której pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Każde ze szkoleń przygotowywane jest w sposób profesjonalny, uwzględniający specyfikę pracy w wymaganym obszarze i rozwój istotnych umiejętności. Ponadto firma Rozwiń skrzydła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu, każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt. Realizujemy również szkolenia spoza oferty, szyte na miarę 😊

 

Komentarze z Facebook

Potrzebujesz zmian i nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od inspiracji!

Podaj mi proszę swojego maila, a prześlę Ci za chwilę darmowy e-book pełen dobrej energii, uśmiechu i motywacji do działania 😊

Facebook
LinkedIn
error: Treść jest chroniona prawami autorskimi !!