Zarządzanie zmianą

Polub i udostępnij:
fb-share-icon0

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą kluczową wiedzę w zakresie zmian dla rozwoju organizacji. Przyjrzą się procesowi ich wdrażania i podejmowania decyzji. Poznają style reagowania na zmianę oraz nabędą umiejętność odpowiedniego komunikowania zmiany innym pracownikom. Przyczyni się to efektywnej realizacji strategii firmy.


Program szkolenia:

1. Zmiana – szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian.
Wszystko zaczyna się w głowie – 3 potrzeby mózgu i dlaczego tak nie lubimy lub boimy się zmian – szybki przegląd wiedzy i naszych postaw.

2. Zmiana na warsztacie, czyli co powinniśmy o niej wiedzieć – karty metafory

 • zmiana czyli…?
 • celowość zmian – kiedy zmiany mają sens? 
 • problemy potrzebą i motorem zmian,
 • rodzaje zmian,
 • etapy wdrażania zmiany,
 • reakcje na zmiany,
 • opór wobec zmiany,
 • działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
 • struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • strategia firmy jako wyznacznik zmian,
 • cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników,
 • gra symulacyjna:  ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.

3. Zarządzanie zmianą jako podstawowy obszar zmiany, czyli kto zabrał mój ser

 • 4 kluczowe postawy wobec zmiany
 • zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
 • zarządzanie zespołem – rola lidera, brygadzisty, mistrza, kierownika
 • motywacja lidera, czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
 • style zarządzania w procesie zmian,
 • model coachingowy przechodzenia przez zmianę,
 • cały blok w oparciu o bestseller Jonhon Spencer- „Kto zabrał mój ser”.

 4. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:

 • zasady efektywnej komunikacji w okresie zmian,
 • komunikacja interpersonalna, czyli jak się komunikować, aby unikać konfliktów,
 • precyzja w komunikacji – jak się komunikować, aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany.

5. Gramy do jednej bramki, czyli o tym kiedy zaczynamy budować mosty, a nie mury, jak przyjmować inną perspektywę i czerpać z wiedzy zespołu, kiedy przechodzimy przez zmianę – gra trenerska.

6. Różne kultury, różne wartości, ta sama organizacja – jak pogodzić interesy i oczekiwania każdej ze stron, przykład elektrowni Stave Falls. Kanada Case study – każdą zmianę da się przeprowadzić.

7. Dysfunkcje w zespole reakcją na zmianę, czyli jak budować zaufanie i mądrze się kłócić – doświadczenie, które chroni nas przed agresją, wypaleniem i brakiem motywacji w procesie zmian.

8. Kompetencje przyszłości i raport Word Economic Forum, czyli o tym czego dzisiejszy świat potrzebuje od biznesu – reskiling i zmiana jako główne komponenty zwiększania przewagi konkurencyjnej firm.

 

Szczegóły:
Czas szkolenia: blok 2 dni po 8 godzin (każdy dzień 8 x 45 minut)

Szkolenie w formule zamkniętej: ceny szyte na miarę, możliwość dojazdu do klienta i zorganizowania szkolenia dla większej grupy (proszę o kontakt drogą mailową).

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT.

 

Prowadząca:
Marzena Grochowska
Brainolog, trener, coach kariery, współtwórca aplikacji Happy2Go i książki GPS Szczęścia, mentor kobiecych biznesów.
W obszarze zawodowym wyposażam managerów w najnowszą wiedzę o tym, jak skutecznie i rezylientnie prowadzić procesy biznesowe – z ukierunkowaniem na dobrostan ludzi. Szkolę, prowadzę procesy coachingowe i mentorskie, buduję gry i narzędzia. Badam również środowisko pracy, a także tworzę kampanie Health & Safety.

Komentarze z Facebook

Dodaj opinię poprzez Facebook