Polub i udostępnij:
fb-share-icon0

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności związanych z budowaniem zaangażowania i motywacji w realizacji zespołowych celów oraz umiejętności patrzenia na wyzwania z perspektywy całego zespołu, a nie indywidualnej. Uświadomienie uczestnikom znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz wyposażenie ich w skuteczne techniki i strategie ułatwiające im porozumiewanie się w zespole oraz w relacjach i kontaktach biznesowych, przełoży się na efektywność. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

 

Program szkolenia:

1. Grupa a zespół
– rozgraniczenie grupy a zespołu
– znaczenie integracji w zespole – zespół jako jedność
– role grupowe i ich rola w budowaniu, integracji i dezintegracji zespołu
– znaczenie etapów pracy zespołu dla jego skutecznego funkcjonowania
2. Komunikacja wewnętrzna
– błędy komunikacyjne: kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków, stanowiących naukę na przyszłość
– bariery i filtry komunikacyjne: mentalne mapy rzeczywistości
– pułapki umysłu oraz ich wpływ na komunikację
3. Komunikacja międzyludzka
– obrona przed psychomanipulacją
– metody komunikacji w zespole: asertywność, argumentacja, przejrzystość i precyzja nadawania komunikatów
4. Motywacja i zaangażowanie
a) Motywacja jako proces:
– metody wzbudzania i podtrzymywania motywacji
– demotywacja: czynniki destabilizujące motywacje
b) Zaangażowanie:
– tworzenie atmosfery w grupie, jako czynnik aktywizujący zaangażowanie oraz identyfikacje pracownika z firmą
– czynniki destabilizujące zaangażowanie
5. Sytuacje konfliktowe
– rodzaje reakcji na konflikt: rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie,
– autodiagnoza własnego stylu reakcji w sytuacji konfliktowej
6. Sukces zespołu, a sukces indywidualny
a) twórcze myślenie w podejściu do rozwiązywanych zadań i problemów
– źródła i bariery kreatywności
– sposoby generowania nowych pomysłów
– segregowanie, wyłanianie i wdrażanie pomysłów w życie
b) kryteria sukcesu zespołu i ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji

 

Szczegóły:
Czas szkolenia: blok 2 dni po 8 godzin (każdy dzień 8 x 45 minut)

Szkolenie w formule zamkniętej: ceny szyte na miarę, możliwość dojazdu do klienta i zorganizowania szkolenia dla większej grupy (proszę o kontakt drogą mailową).

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT.

 

Prowadzący:

Szymon Gołowkin
Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, trenerem biznesu, trenerem efektywnej nauki oraz instruktorem rekreacji ruchowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, m.in. dla firm prywatnych i administracji publicznej z obszaru wywierania wpływu, efektywnej nauki, zarządzania czasem, wzbudzania motywacji i ćwiczeń psychoruchowych, a także z obszaru relacji rodzinnych i wychowawczych. Otrzymałem nagrodę Ministra Edukacji. Klienci doceniają mój profesjonalizm, zaangażowanie, wiedzę oraz warsztatowe i kreatywne przekazywanie wiadomości zgodne z zapotrzebowaniem grupy. Prowadzę sesje coachingowe oraz interdyscyplinarne szkolenia jako praktyk pozytywnego oddziaływania na innych.

Komentarze z Facebook

Dodaj opinię poprzez Facebook