Polub i udostępnij:
fb-share-icon0

Na szkoleniu uczestnicy poznają metody zwiększania swojej efektywności osobistej i zawodowej. Nabędą umiejętności  rangowania zadań i określania priorytetów. Nauczą się eliminować czynniki zakłócające pracę, planować i organizować zadania, dzięki czemu osiąganie założonych celów stanie się łatwiejsze.  Rozwijanie umiejętności zawodowych sprawi, że ich motywacja będzie wzmocniona. A to z kolei zwiększy satysfakcję z wykonywanej pracy.


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
– określenie zasad wspólnej pracy,
– celów,
– indywidualnych potrzeb.
2. Mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem:
– zdiagnozowanie nawyków w dotychczasowym sposobie zarządzania czasem,
– czym są nawyki i jaka jest ich skuteczność w organizacji pracy,
– metody tworzenia nawyków lub zamiany dotychczasowych.
3. Pożeracze czasu:
– grupowe określenie pożeraczy czasu,
– podział na tzw. pożeracze jawne i ukryte,
– diagnoza własnych pożeraczy,
– sposoby na eliminację wybranych pożeraczy.
4. Czas i organizacja:
– obszary, którymi zarządzamy,
– przykłady skutecznego organizowania pracy.
5. Prokrastynacja:
– przyczyny,
– sposoby radzenia sobie z prokrastynacją.
6. SMART – jak wyznaczać w skuteczny sposób cele:
– ustalenie zasadności określania i definiowania celów,
– warunki podnoszące skuteczność w określaniu i realizacji celów,
– wyjaśnienie zasad określania celu metodą SMART,
– samodzielne/grupowe zapisywanie celu metodą SMART.
7. Planowanie – krótko i długoterminowo:
– ustalenie zasadności i warunków tworzenia planów,
– sprawdzanie zgodności wybranego planu z określonym celem.
8. Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne:
– określenie celowości priorytetów,
– rozgraniczenie zadań pilnych od ważnych.
9. Zasada Pareto – skuteczność działań:
– wyjaśnienie związku zasady Pareto z efektywnością zadań,
– przykłady działania zasady Pareto,
– nauka samodzielnego znajdowania przestrzeni życiowych wymagających zastosowania zasady Pareto.
10. Zarzadzanie energią:
– aktywność dobowa,
– przykłady zamiany obowiązków w ustawieniach godzinowych własnego harmonogramu.
11. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Szczegóły:
Czas szkolenia: blok 2 dni po 8 godzin (każdy dzień 8 x 45 minut)

Szkolenie w formule zamkniętej: ceny szyte na miarę, możliwość dojazdu do klienta i zorganizowania szkolenia dla większej grupy (proszę o kontakt drogą mailową).

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT.

 

Prowadzący:

Szymon Gołowkin
Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, trenerem biznesu, trenerem efektywnej nauki oraz instruktorem rekreacji ruchowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, m.in. dla firm prywatnych i administracji publicznej z obszaru wywierania wpływu, efektywnej nauki, zarządzania czasem, wzbudzania motywacji i ćwiczeń psychoruchowych, a także z obszaru relacji rodzinnych i wychowawczych. Otrzymałem nagrodę Ministra Edukacji. Klienci doceniają mój profesjonalizm, zaangażowanie, wiedzę oraz warsztatowe i kreatywne przekazywanie wiadomości zgodne z zapotrzebowaniem grupy. Prowadzę sesje coachingowe oraz interdyscyplinarne szkolenia jako praktyk pozytywnego oddziaływania na innych.

Komentarze z Facebook

Dodaj opinię poprzez Facebook