Rozwiń Skrzydła

Dyscyplina finansów publicznych

Gospodarka finansowa w jednostce sektora finansów publicznych jest zagadnieniem szczególnej uwagi ze strony władz publicznych. Wydatkowanie pieniądza publicznego jest objęte ścisłymi zasadami, których nieprzestrzeganie sankcjonowane jest dyscyplinarnie. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników na stanowiskach kierowniczych w obszarze procesów gospodarki finansowej, w których odgrywają oni najważniejsze role, i za które ponoszą odpowiedzialność.


Program szkolenia:

Moduł I – Podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną w zakresie finansów publicznych

 1. Zakres podmiotowy – katalog osób objętych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Procedura postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 3. Uprawnienia obwinionego
 4. Wymiar kar

Moduł II – Gospodarka finansowa w zakresie dochodów jako przedmiot odpowiedzialności dyscyplinarnej

 1. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie dochodów budżetowych – katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Dochody budżetowe – proces pozyskiwania
  – Plan finansowy dochodów jako prognoza
  – Dlaczego dochody uzyskiwane przez jednostkę nie mogą być przez nią wykorzystane?
  -Kto ponosi odpowiedzialność za wyliczanie i pozyskiwanie dochodów w jednostce?
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zakresie dochodów na przykładzie orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej

Moduł III – Gospodarka finansowa w zakresie wydatków jako przedmiot odpowiedzialności dyscyplinarnej

 1. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie wydatków budżetowych – katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Wydatki budżetowe – proces gospodarowania
  – Plan finansowy jako nieprzekraczalny limit
  – Kontrola wstępna zaciągania zobowiązań – rola głównego księgowego w wydatkowaniu środków
  – Proces dokonywania wydatków i udział w nim kierowników i pracowników jednostki
  – Kontrola wewnętrzna rzetelności dowodów rachunkowych
 3. Wydatki wymagające szczególnej uwagi – praktyczne przykłady

  3.1. Celowość wydatku a jego forma prawna
  – Wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  – Wpływ formy prawnej poniesionego wydatku na prawidłowe zastosowanie podziałki klasyfikacyjnej (faktury wielopozycyjne)
  – Ekspertyza zlecona osobie fizycznej vs. zlecona firmie
  – Wydatki na szkolenia – podziałka obejmująca nie tylko zapłatę za uczestnictwo w szkoleniu

  3.2. Przykłady wydatków o dużym ryzyku nieprawidłowości
  – Wydatki na cele reprezentacyjne – przykład § 422
  – Wydatki na remonty (w tym remont generalny) i ulepszenia składników majątku
  – Wydatki na świadczenia bhp – które z nich ujmujemy w § 302, a które w § 421
  – Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – Koszty uboczne zakupu pozostałych środków trwałych (usługa transportu i montażu)


Szczegóły:
Czas szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (8 x 45 minut)

Szkolenie w formule zamkniętej: ceny szyte na miarę, możliwość dojazdu do klienta i zorganizowania szkolenia dla większej grupy (proszę o kontakt drogą mailową).

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT.

Prowadzący:
Ireneusz Rosiek
Szkoleniowiec od 2010 roku. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania publicznego, magister ekonomii w zakresie rachunkowości i finansów W latach 2012-2016 pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych, koordynując system kontroli zarządczej w sektorze publicznym Autor książki „Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów” oraz artykułów czasopiśmienniczych publikowanych m. in. w Poradniku Rachunkowości Budżetowej i Finansach Komunalnych.  

Komentarze z Facebook

1 thought on “Dyscyplina finansów publicznych”

zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *