Rozwiń Skrzydła

Kontrola zarządcza

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej jednostki sektora finansów publicznych w zakresie wypełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych w obszarze kontroli zarządczej.


Program szkolenia:

Moduł I – Podstawowe zagadnienia związane z kontrolą zarządczą
1. Czym jest kontrola zarządcza i jakie obowiązki wynikają z mocy prawa
2. Cel główny i cele szczegółowe kontroli zarządczej
3. Dwa poziomy kontroli zarządczej w samorządzie
4. Siatka standardów kontroli zarządczej i ich powiązania

Moduł II – Tworzenie planu działalności
1. Wymogi formalne planu działalności
2. Wymogi jakościowe wyznaczanych celów i wskaźników (SMART i RACER)
3. Podział ról i uprawnień kierownictwa jako determinanta poprawnie sformułowanego planu działalności
4. Warsztat: projektowanie celów jednostki i ich operacjonalizacja na plany pracy komórek organizacyjnych z uwzględnieniem celów zewnętrznych i wewnętrznych

Moduł III – Organizacja procesu zarządzania ryzykiem i jego praktyczny wymiar
1. Wymogi formalne zarządzania ryzykiem (polityka i rejestr)
2. Kontekst, identyfikacja, analiza, reakcja i monitorowanie jako elementy procesu
3. Warsztat: identyfikacja ryzyk w kontekście planu działalności w metodyce związków przyczynowo-skutkowych oraz jej przełożenie na realność celów w planie działalności
4. Warsztat: mechanizmy kontroli ryzyka w kontekście celów szczegółowych kontroli zarządczej
5. Ryzyka niezarządzalne

Moduł IV – Samoocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jako wymóg wobec samorządowej jednostki
1. Wymogi jakościowe procesu samooceny
2. Praktyka procesu samooceny kontroli zarządczej stosowana w jednostkach
3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jako diagnoza jakości systemu zarządzania


Szczegóły:
Czas szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (8 x 45 minut)

Szkolenie w formule zamkniętej: ceny szyte na miarę, możliwość dojazdu do klienta i zorganizowania szkolenia dla większej grupy (proszę o kontakt drogą mailową).

PO SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT.

Prowadzący:
Ireneusz Rosiek
Szkoleniowiec od 2010 roku. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania publicznego, magister ekonomii w zakresie rachunkowości i finansów W latach 2012-2016 pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych, koordynując system kontroli zarządczej w sektorze publicznym Autor książki „Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów” oraz artykułów czasopiśmienniczych publikowanych m. in. w Poradniku Rachunkowości Budżetowej i Finansach Komunalnych.  


Komentarze z Facebook

zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *