Jak osiągnąć szczęście i równowagę?

Polub i udostępnij:
fb-share-icon0

Drogie Dziewczyny, Panie – Kobiety 😊

Dzisiaj będzie kilka słów o szczęściu. Temacie niezwykle ważnym, zwłaszcza w ostatnim czasie. To element życia każdego człowieka. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Pozwala zaspokoić nasze podstawowe potrzeby. Dostarcza również energię do działania. Wiem jednak, że nie każda z nas go doświadcza. A osiągnięcie szczęścia, choć brzmi bardzo przyjemnie, wiąże się z ciężką pracą. Jak zatem poczuć je w pełni? Czy droga po życiową radość należy do łatwych? Co zrobić, by budzić się z uśmiechem? I czy istnieje jakaś złota recepta?

Zdawałoby się, że wiele pytań, rodzi wiele odpowiedzi, ale ja chciałabym podzielić się z Wami świetną koncepcją zaproponowaną jakiś czas temu przez Martina Seligmana (amerykański psycholog, twórca pojęcia “psychologia pozytywna”). W ramach teorii prawdziwego szczęścia badacz ten wyróżnia sześć uniwersalnych cnót. Jednocześnie twierdzi, że postępowanie zgodnie z nimi dostarcza człowiekowi gratyfikacji, a tym samym sprawia, że jednostka jest szczęśliwa i ma poczucie, że jej życie ma prawdziwy sens. Podkreśla również, iż życie powinno być bogate w gratyfikację, a także zawierać przyjemności. Ciekawe jest również, to że szczęścia można się nauczyć! Dlatego zapraszam Was do lektury i wnikliwej analizy własnej sytuacji 😊

 

„Szczęście nie jest czymś co przychodzi gotowe. Ono przychodzi z Twoich własnych działań”.

Dalai Lama

 

Zapewne ciekawe jesteście, o jakich cnotach wspomina Martin Seligman. Mądrość stanowi pierwszą z nich. Obejmuje ona zespół pięciu zalet, które jak pisze autor, stanowią szlaki prowadzące do mądrości oraz wiedzy. Pierwszą cechę stanowi ciekawość oraz zainteresowanie światem, które są najbardziej pierwotne rozwojowo. Ciekawość wiąże się z otwartością na doświadczania, a także z elastycznością w aspektach, które nie są zgodne z naszymi z góry przyjętymi sądami. Polega na aktywnym poszukiwaniu i przyswajaniu nowości. Drugą mocną stronę stanowi umiłowanie do nauki, które jest definiowane, jako chęć do uczenia się nowych rzeczy. Natomiast trzecia cecha to ocenianie, inaczej krytyczne myślenie, brak uprzedzeń, czy otwartość, która jest rozumiana, jako umiejętność przemyślenia spraw, a także ich wszechstronnej oceny. Obejmuje obiektywne, a także racjonalne rozdzielanie informacji dla dobra swojego oraz innych. Czwartą cechę stanowi pomysłowość, która wiąże się z umiejętnością znajdywania nowych rozwiązań, czy sposobów zachowania. Cechę tę opisuje również umiejętność robienia rzeczy w sposób niekonwencjonalny. Przedostatnia mocna strona obejmuje inteligencję społeczną i inteligencję personalną, które są definiowane, jako wiedza o sobie samym. Oznacza również świadomość oraz umiejętność reagowania na uczucia i motywy innych. Inteligencja społeczna jest interpretowana, jako zdolność do dostrzegania różnic pomiędzy ludźmi w zakresie nastroju, motywacji, temperamentu, czy intencji oraz postępowania zgodnie z tymi spostrzeżeniami. Natomiast inteligencja personalna rozumiana jest jako bardzo dobre wyczucie własnych emocji oraz zdolność wykorzystywania tej wiedzy w celu zrozumienia własnego zachowania oraz pokierowania nim. Kolejny aspekt tej cechy stanowi umiejętność znajdywania sobie niszy, która jest rozumiana jako warunki, w których człowiek może wykorzystać w sposób maksymalny swoje umiejętności oraz zainteresowania. Ostatnia mocna cecha to dysonans poznawczy, który jest definiowany, jako zdolność do nabierania perspektywy.

 

 

Kolejną z cnót jest odwaga, kształtowana przez dzielność moralną oraz fizyczną. Zdaniem autora oznacza dzielne trwanie pod ogniem wroga, a także odwagę do zajmowania niepopularnych stanowisk, trudnych, czy nawet niebezpiecznych. Wiąże się również z umiejętnością rozróżniania elementów emocjonalnych strachu oraz jego składników behawioralnych. Dzięki czemu jednostka potrafi stawić czoło niebezpieczeństwu pomimo objawów somatycznych strachu. Drugą zaletę stanowi wytrwałość, rozumiana jako: pracowitość, czy sumienność. Oznacza gotowość człowieka do podejmowania zadań trudnych przy jednoczesnej pogodzie ducha doprowadzenie ich do końca. Wiążę się to również z myśleniem realistycznym i elastycznością. Ostatnią zaletą kształtującą tę cnotę jest uczciwość, która wiąże się z uczciwym, szczerym i autentycznym życiem. Poza tym występuje spójność słów i czynów.

Na pojawienie się kolejnej cnoty – humanitarność i miłość, wpływa obecność dwóch mocnych stron. Pierwsza obejmuje uprzejmość, dobroć oraz wielkoduszność i jest związana ze stosunkami między ludźmi. Oznacza dobroć oraz wielkoduszność wobec innych ludzi: wyświadczanie przysług niezależnie od braku czasu, czy stopnia znajomości danej jednostki. Wartości drugiej osoby są uznawane za równie ważne, jak własne, a nawet ważniejsze. To kierowanie się najlepszym interesem drugiego człowieka wiąże się z dobrocią. Kochanie i przyzwolenie do bycia kochanym wiąże się z tym, że osoby do których żywimy głębokie uczucia to samo czują w stosunku do nas.

 

Sprawiedliwość również obejmuje kilka zalet. Pierwszą z nich jest obowiązek, lojalność i praca zespołowa. Zaleta ta wiąże się z działaniami obywatelskimi, solidnym wykonywaniem powierzonych obowiązków, cenieniem celów grupy, nawet gdy różnią się od własnych, a także z szacunkiem do zwierzchników. Kolejna zaleta wchodząca w skład niniejszej cnoty, to uczciwe i równe traktowanie innych. Jest definiowana jako: umiejętność odizolowania wpływu osobistych uczuć na postępowanie wobec innych, jak również decyzje podejmowane w kwestii innych oraz traktowanie wszystkich w jednakowy sposób, kierowanie się ogólnymi zasadami moralnymi. Ostatnią składową jest przywództwo, które opisuje predyspozycje, jakie kształtują zdolności przywódcze: umiejętności organizacyjne, podtrzymywanie dobrych relacji w grupie, dbanie o zrealizowanie zadań przez grupę, skuteczność w byciu przywódcą, a także życzliwość i ludzkość względem członków grupy.

Wstrzemięźliwość jest cnotą, którą kształtują trzy zalety. Pierwsza obejmuje samokontrolę, która jest rozumiana, jako zdolność utrzymywania swoich pragnień, impulsów wrodzonych, a także potrzeb. Kolejna to rozwaga i oznacza rozważanie wszystkich za i przeciw przed podjęciem działań, a także dotyczy umiejętności opierania się krótkotrwałym, doraźnym gratyfikacjom. Z kolei, ostrożność polega na nie robieniu oraz nie mówieniu rzeczy, których się później żałuje. Skromność i pokora wiążą się z umiejętnością nie szukania rozgłosu, a także nie uważania się za osobę wyjątkową. Natomiast osoby pokorne charakteryzują się traktowaniem swoich zwycięstw, porażek i aspiracji, jako stosunkowo nieistotnych.

Transcendencja jest ostatnią cnotą i jest kształtowana przez kilka cech. Pierwsza to zdolność doceniania piękna i doskonałości we wszystkich sferach życia. Drugą stanowi wdzięczność, która oznacza świadomość osoby, że rzeczy, które ją spotykają nie dzieją się bez przyczyny oraz że należy znaleźć czas, aby wyrazić podziękowanie. Kolejna to nadzieja, która wiąże się z pozytywnym nastawieniem wobec myślenia o przyszłości. Martin Seligman podkreśla, że snucie planów oraz bycie dobrej myśli, sprzyjają realizacji przyszłych celów. Natomiast duchowość związana jest z posiadaniem silnych, a także spójnych przekonań dotyczących sensu wszechświata i wyższego celu. To również znajomość swojego miejsca w generalnym porządku. Własne przekonania kierują działaniem człowieka i są dla niego źródłem otuchy. Występuje tu również skłonność do wybaczania i lotność dotycząca umiejętności wybaczania innemu człowiekowi pomimo wyrządzonej krzywdy, czy też dawania tzw. drugiej szansy. Wybaczenie jest również rozumiane, jako zbiór prospołecznych zmian, które zachodzą w jednostce w efekcie doświadczonej krzywdy. Gdy motywy oraz działania w stosunku do osoby krzywdzącej są bardziej pozytywne niż negatywne mamy do czynienia z wybaczeniem. Cnota ta obejmuje jeszcze wesołość oraz humor, które oznaczają umiejętność dostrzegania jasnych stron życia oraz przejawiają się w zdolności do wywoływania uśmiechu u innych, a także ogólnemu lubieniu się śmiać. Ostatni komponent to werwa, która jest definiowana jako całkowite angażowanie się w aktywności, a także oznacza ogólny zapał do działania.  

Uff! Sporo tej teorii, prawda? Ale efekty rozwijania w sobie powyższych cnót są niesamowite. Przynoszą prawdziwe szczęście i radość. Mam nadzieję, że udało Ci się czytając te wskazówki przyjrzeć własnemu aspektowi szczęścia. Życzę Ci dużo powodzenia i uśmiechu w dążeniu po marzenia.

Z pozdrowieniami,

 

Blanka Kondratowicz

dr psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego
Życiowe motto: „W życiu ważne jest odnalezienie swojej własnej drogi na zdobywanie własnych szczytów”

we współpracy z firmą Rozwiń skrzydła – doradztwo zawodowe i szkolenia w ramach projektu Inspiracja jest kobietą! 🙂 

 

Wspólnie bardzo dziękujemy za Twój czas i uprzejmie prosimy o:

  • zostawienie swojego komentarza, łapki, abyśmy wiedziały, że nie piszemy „do szuflady”, że będziesz chciała do nas wpadać, że to co proponujemy jest Tobie również bliskie,
  • odwiedzenie nas na Instagramie i Facebooku, aby poznawać nas i naszą pracę jeszcze bliżej,
  • podanie dalej, aby inne osoby dowiedziały się o tym, co Ciebie poruszyło, zastanowiło, zaskoczyło czy wzbogaciło i również miały szansę z tego skorzystać.

Z uściskami,
Ania i Agnieszka 🙂

Komentarze z Facebook

Dodaj opinię poprzez Facebook